1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen dokumentum ND HOLDING LTD-tól (a továbbiakban: "Eladó") hivatalos szerződés-ajánlatnak minősül, és tartalmazza az alapvető feltételeket az áru értékesítéssel, fizetéssel és szállítással kapcsolatosan, a www.nday.eu eladó honlapján.

1.2. Minden jogi vagy természetes személy, aki az ajánlatot, az abban foglalt feltételeket és fizetési szolgáltatásokat elfogadja, vevővé válik.

A szerződés-ajánlat elfogadása szerződéskötést jelent az eladó és vevő (együttesen: Felek) között. A szerződés-ajánlat elfogadása az Eladó honlapján keresztül, történik az "Elfogadom és egyetértek a szerződés-ajánlat  feltételekkel" menüpont kiválasztásával és "Megrendelés létrehozás és leadás" megnyomásával. Ezzel a megrendelés leadásra kerül.

1.3 A Vevő kijelenti, hogy a szerződés- ajánlatot figyelmesen áttanulmányozta.

Amennyiben a Vevő nem ért egyet a szerződés feltételek bármely pontjával, amúgy a későbbi viták elkerülése érdekében ne kösse meg a szerződést.

2. FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 

2.1. A vevő: azon természetes vagy jogi személy, aki elhelyezi a megrendeléseket a www.nday.eu honlapon. A szerződés-ajánlat elfogadásával egyidejűleg a Vevő kijelenti, hogy 18 évet betöltötte, munkaképes, illetve jogi személy esetén, annak képviselője, aki rendelkezik a szükséges felhatalmazással, hogy a vállalat nevében eljárjon.

2.2. Eladó: ND HOLDING KFT

2.3. Cég honlap: www.nday.eu A honlap tartalmazza az Eladó által felkínált termékeket, valamint az azokhoz kapcsolódó szállítási és fizetési feltételeket.

2.4. Weboldal :www.nday.eu

2.5. Megrendelés: a Vevő által megszerzett pozíció a New Day üzleti projektben.

2.6. Árucikk: a honlapon eladásra felkínált értékek: autók, lakások, stb.

2.7. Abban az esetben, ha a szerződés-ajánlatban olyan fogalmszerepel, melynek értelmezése nincsenek a 2-es pontban nincs meghatározva, azt a magyar nyelv szabályai szerint a szerződés tartalmával összhangban kell értelmezni..

3. A SZERZŐDÉS-AJÁNLAT TÁRGYA

3.1. A jelen szerződés-ajánlat tárgya azon termékek megvásárlása vevő által, melyeket az Eladó honlapján multilevel system értékesítésre kínál, és melyet a Vevő a leadott megrendelés szerint vásárol meg.

4. INFORMÁCIÓ A TERMÉKEKRŐL.

4.1. Az Eladó nagy értékű termékeket kínál Vevőnek (autók, lakások), melyek részletes ismertetése az Eladó vagy a Márkakereskedők honlapján található.

4.2. Az Eladó által felkínált termékek mindegyike per teher és igénymentes, és a megfelelő igazolásokkal rendelkezik, vagyis az eladó által értékesíthető.

5. TERMÉKEK VÁSÁRLÁSI ELJÁRÁSA. 

5.1. A Vevő regisztrálja magát az Eladó honlapján, ezzel egy időben kötelezően megerősíti, hogy megismerkedett a jelen szerződés-ajánlat feltételeivel. A Vevő felelős azért, hogy a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat közöljön Eladóval. Hibás adat esetén, az Eladó nem felelős a késedelmes teljesítésért.

5.2. Regisztrált vevőnek jogában áll megrendelni a vevő honlapján feltüntetett bármely terméket.

5.3. Eladó a honlapján található -a megrendelések elhelyezése a megrendelési platformokon -rendszeren keresztül fogadja a megrendeléseket.

6. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS TÁROLÁSA

6.1. A regisztráció során, a Vevő köteles az alábbi adatokat közölni: vezetéknév, keresztnév, anyja leánykori neve, neme, születési hely (város, község) és idő, lakóhely, az útlevélszám (személyi igazolvány szám), e-mail címét, elérhetőségét (telefonszámát) és a honlap használatához szükséges kívánt belépési jelszót. Vevő köteles a teljesítés címét megjelölni.

6.2. Az Eladó nem vállal felelősséget a Vevő által megadott téves adatközlésből fakadó következményekért.

6.3. Minden adat, amelyet a Vevő az Eladóval közöl, bizalmas adatnak minősül, és a veveő engedélye nélkül harmadik személynek, kivéve a 6.4. és 6.5. pontokban meghatározottakat, nem adható át

6.4. Vevő beleegyezik abba, hogy Eladó feldolgozza a személyes adatait (beleértve a harmadik személynek történő továbbítását is) azzal a céllal, hogy Eladó a megfelelő árút leszállíthassa Vevő részére. E körben Vevő hozzájárul, hogy adatait a gépjárművet biztosító Márkakereskedőhöz, vagy lakás esetén az Ingatlanforgalmazóhoz továbbítsa.

6.5. Az Eladó, amennyiben a Vevő hozzájárul jogosult reklámot tartalmazó vagy tájékoztató jellegű üzeneteket küldeni Vevő részére. Amennyiben Vevő azokra nem tart igényt, úgy a hozzájárulását írásban Eladótól megvonhatja. Ezt a rendelkezésére álló honlap adatainak módosításával oldhatja meg.

7. A TERMÉKEK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1. A Vevő a megrendelésekhez kapcsolódó befizetéseket euróban teljesíti, az Eladó bankszámlájára történő átutalással. Eladó hozzájárulásával Vevő más módon is teljesíthet.

7.2. Eladó fenntartja magának az árak egyoldalú megváltoztatásának jogát. Ilyenkor a Vevő által már megrendelt termékek ára változatlan marad.

 8. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK.

8.1. A Felek az esetleges teljesítési hibákért az érvényes jogszabályok szerint felelnek.

8.2. Az eladó nem vállal felelősséget:

a) harmadik fél intézkedéséért, vagy múlasztásáért. E körben nem tekinthető haradik félnek az Ingatlanforgalmazó, illetve Márkakereskedő.

b) a Felektől nem függő, külső behatás eredményeként előállott veszteségért.

c) a Vevő által kiválasztott fizetési módból fakadó veszteségekért.

8.3. Az Eladó felelőssége a Vevő által befizetett ellenértékig terjed.

8.4. A Felek kizárják felelősségüket vis maior esetén.

8.5. A Felek között felmerült bármely jogvitát elsősorban békés úton próbálják megoldani. Ha az nem lehetséges, akkor kizárólagos illetékességgel a Ciprusi Választottbíróságot jelölik meg, melynek székhelye  Nicosiaban található.

9. SZERZŐDÉS-AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

9.1. A Szerződés abban a pillanatban lép hatályba, amikor a befizetett pénzösszeg jóváírásra kerül Eladó bankszámláján.

9.2. Ha a szerződés bármely pontja érvénytelen vagy azzá válik, a Felek ettől függetlenül a többi pontot érvényesnek tekintik és annak megfelelően teljesítenek.

ELADÓ ADATAI:

ND HOLDING LTD

Székhelye:

Nikola Nikolaidi,3

SAVVA PLAZA BUILDING, 1st floor, Flat/office 110

8010, Paphos, Cyprus